Walnut - אגוז המלך

Walnut - אגוז המלך

מתאימה למצבים בהם האדם מושפע ביתר קלות בשל דעות חזקות של אנשים הסובבים אותו, רגישות יתר המתבטאת לעתים בפגיעוַּת. חשים חשופים לנעשה מסביבם.

התמצית נותנת יציבות והגנה מהשפעות חיצוניות.