Star of bethlehem - נץ חלב מפושק

 

Star of bethlehem - נץ חלב מפושק

תמצית מתאימה למצבים של שוק והלם בשל חדשות קשות, אובדן של אדם קרוב, תאונות וכו'. חווית הטראומה יכולה להיות ברובד הרגשי ו/או ברובד הפיזי, ויכולה להתבטא ב"הצפות" זיכרון של אותו אירוע גם זמן רב לאחר שהוא התרחש.

תמצית זו מביאה נחמה וריפוי לאנשים שבמשך זמן רב חיים עם "פצע" רגשי פתוח ולא מצליחים לרפאו.