Rock water - מי מעיין

 

Rock water - מי מעיין

* התמצית היחידה שאינה מופקת מצמחים.

התמצית מתאימה לאנשים בעלי מחשבה נוקשה כלפי עצמם. טיפוסים עקשנים אשר מונעים מעצמם הנאות ושמחה בחיים ומחייבים את עצמם לחיות עפ"י סטנדרטים גבוהים שהם קבעו לעצמם. חיים מתוך חוקים פנימיים וראיה צרת אופקים לגבי איך החיים צריכים להיות. הם מקווים להוות דוגמא אשר תגרום לסובבים אותם ללכת בדרכם.

התמצית מסייעת להם לחיות בגישה יותר הומנית, חומלת וגמישה כלפי עצמם. להרגיע את המתח והנוקשות ולשים לעצמם דרישות הגיוניות וסבירות.