Rock rose - שמשון לוטמי

 

Rock rose - שמשון לוטמי

תמצית למצבים של אימה בעקבות אירוע קשה שהאדם חווה.
הפחד בהתגלמותו!
פחד המלווה בתופעות פיזיות כגון, דפיקות לב, כאבי בטן, רעד, יובש בפה וכו'. יכול להופיע גם בחלומות וסיוטים.

התמצית מסייעת להשיב את השלווה.