Red chestnut - ערמונית סמוקה

 

Red chestnut - ערמונית סמוקה

התמצית מתאימה לאנשים אשר דואגים ופוחדים לשלומם של קרוביהם. לעתים קרובות הם חושבים על אסון או צרה העלולה לקרות. הם מדווחים שאין להם מנוחה עד שמושא דאגתם יוצר אתם קשר והם יודעים שהוא בריא ושלם.

התמצית מסייעת להם לבנות אמונה ולשים את הפחדים בפרופורציה המתאימה.