olive - זית אירופאי

 

olive - זית אירופאי

תמצית המתאימה למצבים שאדם מתאר עייפות פיזית. הדבר יכול לקרות כתוצאה מקושי רגשי מתמשך, מאמץ מנטלי או חולשה לאחר מחלה פיסית. מדווח על מותשות מוחלטת, וחוסר כוח לעשות כל מאמץ נוסף. מרגישים שהם צריכים לנוח או לישון כדי להחזיר לעצמם את הכוחות.
לעתים מרוב מותשות הם לא מצליחים לנוח וחיים על רמות גבוהות של אדרנלין ומתח רב מה שמוסיף לעייפות הקיימת.

התמצית מחזירה אנרגיה, ויטליות, חיוניות, כוח ועוזרת למלא את ה"מחסנים" על-ידי מנוחה ושינה איכותית.