Mimulus - מימול

 

Mimulus - מימול

תמצית המאזנת מצבים של פחד שמקורו ידוע כגון: מחלות, חושך, ג'וקים, כלבים, טיסות וכו'. הפחד הוא מדברים יומיומיים.

התמצית מתאימה גם לאנשים ביישניים, חסרי ביטחון עצמי.

התמצית נותנת אומץ וביטחון ועוזרת להתמודד עם הפחדים.