Clematis - זלזלת היערות

Clematis - זלזלת היערות

לאנשים חולמניים, הנראים לא לגמרי ערניים. אין להם עניין רב במתרחש. לאנשים אשר חיים יותר בחלומות ופנטזיות לגבי העתיד מאשר בהווה. למצבים של חוסר ריכוז המתבטא בחולמנות וריחוף.

התמצית מקרקעת אותם ומסייעת להם לחיות את "כאן ועכשיו".