Chicory - עולש תרבותי

Chicory - עולש תרבותי

התמצית היא לאנשים אשר דואגים יתר על המידה למשפחתם או קרוביהם. יש להם נטייה להתנהג כ-"אימא" לסובבים אותם. יש להם צורך שקרוביהם יזדקקו להם, יהיו צמודים אליהם ולא יעזבו אותם.

הם מרגישים טוב כשהם במרכז העניינים ומקבלים תשומת לב, דרך חוויה זו הם מרגישים נאהבים. לעתים יש להם נטייה להפוך לרכושניים ולמנוע את החופש והעצמאות של האנשים אותם הם כה אוהבים, בכך הם מרחיקים אותם ומשיגים את ההפך.

התמצית מסייעת להם לנתב את אהבתם בצורה יותר חיובית, להיות מודעים לצרכים ולעצמאות של הסובבים אותם ולהרגיש אהובים מבלי להזדקק לאישור תמידי.