cherry plum - שזיף הדובדבן

 

Cherry plum - שזיף הדובדבן

תמצית למצבים של מתח ומאמץ עצום שהם מעבר ליכולת הרגשית להכילם וקיים פחד לאבד את שפיות הדעת. הפחד שתגיע המחשבה והדחף לעשות דברים נוראיים ללא שליטה. למצבים של פאניקה היסטריה ואיבוד שליטה.

התמצית מחזירה את השקט, השלווה והשליטה העצמית.