Aspen -צפצפה

Aspen -צפצפה

תמצית אשר מאזנת פחדים מגורם לא ידוע. למצבים של חשש וציפייה מ"משהו" לא טוב העומד לקרות. האדם לא מסוגל להסביר את מקור הפחד, זוהי יותר תחושה אִתה הוא מסתובב ואשר מלווה אותו.

התמצית מאזנת ומביאה תחושת ביטחון, רוגע ומסייעת להבין ולהתמודד עם הפחדים.